Kontakt

TCA Edyta Kotlimowska - Broker ubezpieczeniowy
ul. Malczewskiego 13/6, 26-600 Radom
NIP – 525-21-70-891,
Regon – 016299535

Dane rejestrowe:
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia nr 049268

Numer i data uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 20.07.2006 r o numerze 1415/06

Polisa ubezpieczenia OC brokera zawarta w TU Interrisk S.A.


Kadra Pracownicza:


Edyta Kotlimowska – broker ubezpieczeniowy
Elżbieta Cieślak – broker ubezpieczeniowy
Marta Bilska – specjalista ds. rozliczeń

O firmie

Poznaj firmę T.C.A - dopasujemy indywidualny plan ubezpieczeniowy dostosowany do Państwa potrzeb.Więcej

Zadania i rola brokera

Przeprowadzimy analize ryzyka kredytu; udzielimy pełne wsparcie w likwidacji szkody. Sprawdź jak możemy pomóc.Więcej

Zalety współpracy z T.C.A

Działamy w imieniu klienta negocjując korzystne warunki.Więcej

Rekomendacje

Budujemy pozycję rynkową zapewniając najwyższą jakość usług.Więcej