Zalety współpracy z T.C.A

Posiadamy zespół pracowników i oddział w Toruniu przez co jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość obsługi ubezpieczeń niezależnie od miejsca i czasu.

Do naszych zadań należy:

1. Przejęcie na siebie bieżącej obsługi zawieranych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia zdejmuje z pracownika dedykowanego do tej pory tym czynnościom wielu obowiązków prowadzenia tych ubezpieczeń, takich jak:

a) zgłaszanie do ubezpieczyciela informacji o sprzedanych pojazdach

b) przekazywanie wniosków do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej części składki za polisy wypowiedziane

c) wypowiadanie umów z tytułu sprzedaży pojazdów

d) zgłaszanie zmian do zawartych już polis – wystawianie aneksów2. Pośrednictwo w przekazywaniu dokumentów ubezpieczeniowych z wybranego przez Klienta towarzystwa we wskazane miejsce np. do siedziby Firmy lub użytkownika (zwłaszcza pojazdu)

3. Kontrola zgodności i poprawności przekazywanych Klientowi dokumentów ubezpieczeniowych

4. Dbałość o terminowość wygasania poszczególnych umów ubezpieczenia (przy flotach dla poszczególnych pojazdów i umów OC/AC)

5. Coroczna negocjacja warunków umowy ubezpieczenia z przedstawieniem i omówieniem pełnego porównania ofert kilku firm ubezpieczeniowych. W ramach tych negocjacji Broker ma możliwość wprowadzenia do zakresu różnego typu klauzule dodatkowe, które rozszerzają zakres pokrycia.

6. Broker ma możliwość i znacznie większą siłę przebicia w negocjowaniu specjalnych ubezpieczeń (stawek i warunków) dla majątku prywatnego VIP-ów.

7. Pomoc w likwidacji szkód majątkowych i komunikacyjnych oraz w dochodzeniu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych

8. Współpraca z firmami leasingowymi i bankami Klienta podczas zawierania umowy ubezpieczenia na przedmiot leasingu / kredytu

9. Szeroko pojęte doradztwo w wyborze najkorzystniejszego programu ubezpieczeniowego

10. Bieżący monitoring rynku ubezpieczeniowego pod katem pojawiających się nowych produktów i ofert oraz ich przydatności w zabezpieczeniu prowadzonej działalności Klienta

11. Analiza standingu finansowego działających na naszym rynku ubezpieczycieli pod kątem bezpieczeństwa lokowanego w nich majątku Klientów Brokera

12. Po ulokowaniu ubezpieczeń Broker w ramach bieżącej obsługi oraz w razie takiej potrzeby dokonuje niezbędnych szkoleń pracowników w zakresie ubezpieczeń, w stopniu niezbędnym dla danego stanowiska i sytuacji w danej Firmie.To wszystko wpływa na to, że współpraca Klienta z Brokerem pozwala co do zasady na scedowanie wszelkich spraw związanych ze swoimi ubezpieczeniami na Brokera i podejmowanie tej kwestii raz w roku, tylko w okresie odnowienia umowy generalnej. Przez to, że Broker ma możliwość porównania kilku ofert, Klient nie musi już sam ich poszukiwać na rynku i tracić na to swój cenny czas.


O firmie

Poznaj firmę T.C.A - dopasujemy indywidualny plan ubezpieczeniowy dostosowany do Państwa potrzeb.Więcej

Zadania i rola brokera

Przeprowadzimy analize ryzyka kredytu; udzielimy pełne wsparcie w likwidacji szkody. Sprawdź jak możemy pomóc.Więcej

Zalety współpracy z T.C.A

Działamy w imieniu klienta negocjując korzystne warunki.Więcej

Rekomendacje

Budujemy pozycję rynkową zapewniając najwyższą jakość usług.Więcej